Flytting av serverparken 2013-03-22

Etter kvart som me får bedre tilbud og fleire kundar har me vokst ut av våre lokaler. Me skal derfor flytte ut av våre lokaler på studentsenteret og inn i større lokaler med bedre ventilasjon. Dette betyr at me må skru av alle tjenester Fredag 22. Mars 2013 frå kl. 08:00 og utover. Alle kundene våre vil oppleve nedetid på alle tjenester denne dagen og kan oppleve ustabilitet etter flyttinga.

Dette gjer me for å kunne opprettholde og forbedre tjenestane til kundene våre.

Har du spørsmål er det berre å ta kontakt på epost fribyte@fribyte.uib.no eller på chat #fribyte@freenode.net.

Postet Ons, 13 Mars 2013 13:39