Hva er friByte?

friByte ble opprettet for å levere sikre og stabile tjenester til studentkultur, media og politiske organisasjoner. Tjenestene er rimelige og vi har meget positive tilbakemeldinger. I og med at vi er en "non-profit" organisasjon, så har vi ingen inntekt, medlemmene mottar ingen økonomisk kompensasjon. Vi er dog kjent for våre gode fester og lærerike miljø.

Sikring av gode tjenester samtidig som en har et aktivt læremiljø er en av våre hovedambisjoner. Alle våre medlemmer er studenter. Dette medfører at vi har en løs profil innad, vårt stiftelsesdokument reflekterer dette; Generalforsamlingen er tvunget til å være en utflukt med påfølgende fest! Mye innsats går med på å opprettholde det sosiale miljøet, ikke bare foran en skjerm.

Hva er målet med friByte?

Aktive i det faglige miljøet rundt IT-tjenester ved UIB. Vi satser på å drive mest mulig av nettverkene til diverse studentorganisasjoner. (Det Akademiske Kvarter, Studentradioen, BSTV og Studvest foreløpig)

Være en pådriver for opensource/freeNIX/Linux/*BSD

Hvor holder vi til?

Vi har nå flyttet inn i nytt server-rom på SV-bygget. I tillegg er store deler av friByte ofte å finne på datasalene i nederste etasje i Høyteknologisenteret.

Bli medlem